سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 
محقق 
 
 
مشاوره درگروه تکنولوژی تبلیغ  
همکاری 
دفترمقام معظم رهبری در دانشگاها 
معاونت فرهنگی دردانشگاه امیر کبیر وعباس پور 
 
 
امرفرهنگی واجرایی 
تدریس 
دانشگاه آزاد واحد جنوب 
مدرس 
 
 
دروس عمومی 
تدریس 
دانشگاه قم(دانشکده الهیات) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
دروس پایه  
تدریس 
مدرسه مهدی موعود قم و امام حسین تهران و فیضیه  
مدرس 
 
 
دروس حوزه سطح1و2 
تدریس 
مدرسه فیضیه ومدرسه آیت الله آقا شیخ جواد تبریزی ره 
مدرس 
 
ادامه دارد 
دروس حوزه 
تدریس 
منطقه 7 آموزش و پرورش تهران و ضمن خدمت  
مدرس 
 
 
معارف اسلامی 
تدریس 
سازمان تبیغات اسلامی تهران و قم و جهاد دانشگاهی قم 
مدرس 
 
 
دروس حوزوی